Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie przemysłowym

Data publikacji: 2018-08-31
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, koszty strat, czynniki energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze zarządzania zakładem przemysłowym – dotyczące sposobu zaopatrywania oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw koniecznych do realizowania procesów produkcyjnych – jest jednym z wielu istotnych zagadnień.

Wielkość zakładu, środki finansowe, którymi dysponuje, stopień skomplikowania realizowanych w zakładzie technologii, rodzaj zapotrzebowanych przez urządzenia technologiczne czynników energetycznych i ich parametrów, wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych – wszystkie one mają znaczenie, gdy wybiera się metodykę określenia sposobów podejścia do zapewnienia dostaw czynników energetycznych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Autorzy przedstawili propozycję wykorzystania informacji o poziomie ponoszonych strat do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij