Numer 1/34 (March 2018)

ACTA ENERGETICA 01/2108
nr 1/2018

Wielokryterialna optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych

O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: energetyka wodna, optymalizacja pracy elektrowni wodnej, badania optymalizacyjne hydrozespołów

Dotrzymanie zmiennych warunków użytkowania stopnia wodnego, narzuconych właścicielom elektrowni wodnych w różnego rodzaju aktach i decyzjach administracyjnych, wymaga odpowiedniego dostosowania przełyku elektrowni poprzez zmianę stopnia otwarcia elementów regulacyjnych turbin. Skutkuje to zmianą generowanej mocy i tym samym przesunięciem punktu pracy hydrozespołów powodującym zmianę sprawności wytwarzania energii. W elektrowniach wyposażonych w dwa lub więcej hydrozespołów można tak dobrać konfigurację pracujących hydrozespołów i każdy z nich obciążyć taką mocą czynną, aby uzyskać najwyższą możliwą sprawność wytwarzania energii elektrycznej z dostępnego potencjału hydroenergetycznego stopnia wodnego.

W artykule opisano sposób optymalizacji przykładowej wieloblokowej elektrowni wodnej z wykorzystaniem różnych kryteriów, tj. kryterium sprawnościowego czy też przychodowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu maksymalizacji sprawności wytwarzania gwarantującej maksymalne wykorzystanie dopływu i spadu dostępnego na stopniu przy narzuconych ograniczeniach wynikających z aktualnych uwarunkowań.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij