Numer 4/29 (December 2016)

Wpływ inteligentnych sieci energetycznych na zrównoważony rozwój

Data publikacji: 2016-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, inteligentne sieci energetyczne

W artykule przedstawiono wpływ inteligentnych sieci energetycznych na zrównoważony rozwój. W pierwszym rozdziale zawarto wprowadzenie do poruszanej tematyki. Rozdział drugi zaś opisuje postawę człowieka wobec środowiska naturalnego, a także zawiera informacje na temat zagrożeń ze strony farm wiatrowych i elektrowni słonecznych. Rozdział trzeci prezentuje dynamiczne taryfy za energię elektryczną oraz aktualny stan wdrożeń inteligentnych pomiarów zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Czwarty rozdział skupia się na wytwarzaniu energii w sposób sprzyjający zrównoważonemu ekorozwojowi poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz koncepcję gminy samowystarczalnej energetycznie.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij