Numer 4/29 (December 2016)

Wpływ stosowanych w elektrowniach cieplnych technik dE-NO x na właściwości popiołu lotnego

Data publikacji: 2016-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: popiół lotny, redukcja NOx, wszechstronne wykorzystanie, beton

Popiół lotny z węgla, uboczny produkt spalania węgla w elektrowniach cieplnych, jest jednym z najbardziej złożonych i obfitych materiałów antropogenicznych. Od kilku lat popiół lotny jest stosowany głównie jako substytut materiału w przemyśle budowlanym, zwłaszcza jako surowiec lub domieszka w przemyśle cementowym na całym świecie. Powszechne wdrożenie technologii spalania pyłu węglowego przy niskiej emisji NOx może prowadzić do zmian właściwości popiołów lotnych, co może zaszkodzić ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych. W pracy tej przedstawiono krótką charakterystykę współczesnych technik stosowanych w elektrowniach do skutecznej redukcji NOx oraz omówiono możliwe zmiany w wykorzystaniu lotnego popiołu w produkcji betonu.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij