Numer 4/25 (December 2015)

Wpływ warunków napięciowych na możliwości przyłączenia generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia

Data publikacji: 2015-12-29
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Instrukcja ruchu i  eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD), ENEA Operator sp. z  o.o., w  szczególności załącznik nr 1 „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej”, w  treści obowiązującej od  1 stycznia 2014
  2. Trzeciak A., Grządzielski I., Marszałkiewicz K., Przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, Energia Elektryczna 2011, nr 7, s. 17–22
  3. Marszałkiewicz K., Grządzielski I., Trzeciak A., Wielokryterialna analiza możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii do  sieci SN. Materiały konferencyjne, I Konferencja PTPiREE „Przyłączanie i  współpraca OZE z  systemem elektroenergetycznym”, Warszawa, 23–24 marca 2011
  4. Marszałkiewicz K., Grządzielski I., Trzeciak A., Ocena wielokryterialna możliwości przyłączania jednostek wytwórczych do  sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, Wiadomości Elektrotechniczne 2012, nr 1, s. 3–8
  5. Grządzielski I., Marszałkiewicz K., Trzeciak A., Zastosowanie analizy wielokryterialnej przy ocenie możliwości przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, międzynarodowa konferencja i Targi PSEW 2012, Warszawa – Ożarów Mazowiecki, 22–23 maja 2012
  6. Marszałkiewicz K. i  in., Testy i  próby sieciowe dla potwierdzenia wyników ekspertyz oraz ocen możliwości przy- łączenia źródeł OZE do sieci średniego napięcia. Materiały konferencyjne, II Konferencja PTPiREE „Przyłączanie i  współpraca OZE z  systemem elektroenergetycznym” Warszawa, marzec 2012
  7. Trzeciak A. i  in., Kryteria techniczne przyłączania źródeł rozproszonych do  sieci średniego napięcia – dotychczasowe doświadczenia. Materiały III Konferencji PTPiREE „Przyłączanie i  współpraca OZE z  systemem elektroenergetycznym”, Warszawa, marzec 2013 r.
  8. Grządzielski I., Trzeciak A., Marszałkiewicz K., Kryteria techniczne przyłączania OZE do  sieci średniego napięcia – standaryzacja podejścia. Materiały konferencyjne, IV Konferencja PTPiREE „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”, Warszawa, czerwiec 2014
Udostępnij na Linkedin Tweetnij