Numer 3/36 (September 2018)

ACTA ENERGETICA 03/2018
nr 3/2018

Wybrane aspekty interakcji układów przesyłowych prądu stałego technologii tyrystorowej (LCC HVDC) i tranzystorowej (VSC HVDC)

Data publikacji: 2019-02-15
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: układ przesyłowy prądu stałego, HVDC, VSC, LCC, przewrót komutacyjny, interakcja, stabilność napięciowa

W artykule przedstawiono problem interakcji pomiędzy układem LCC HVDC a VSC HVDC. Pokazano, że samodzielna praca układu LCC HVDC w warunkach niskiej mocy zwarciowej jest możliwa oraz że przy tym poziomie mocy zwarciowej możliwe jest dodatkowe wyprowadzenie takiej samej mocy czynnej przez równolegle pracujący układ VSC HVDC, pod warunkiem że falownik tego łącza będzie pracował w trybie regulacji napięcia AC. Z drugiej strony w określonych okolicznościach to właśnie ten tryb może być przyczyną pogorszenia warunków pracy układu LCC, co wskazuje na potrzebę dokładnej analizy takich przypadków w celu właściwego doboru nastaw odpowiednich układów regulacji. Pokazano bowiem, że nastawy układu regulacji napięcia i układu PLL w warunkach normalnej mocy zwarciowej potrafią usprawnić proces powrotu do pracy układu LCC HVDC po zakłóceniach, natomiast w warunkach obniżonej mocy zwarciowej ten proces utrudniają.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij