Bieżący numer 1/42 (March 2020)

ACTA ENERGETICA 1/2020
nr 1/2020

Wybrane zagadnienia techniczne projektowania linii elektroenergetycznych 110 kV w kontekście aktualnych uwarunkowań normowych wg PN-EN 50341:2013 na przykładzie projektu Pylon, zrealizowanego przez pracownię projektową spółki Energa Invest

Data publikacji: 2020-07-27
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: optymalizacja, elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, słup kratowy, sieć dystrybucyjna

Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon – katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa – pierwszego tak kompleksowego przedsięwzięcia tego typu realizowanego w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone na modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij