Numer 2/7 (June 2011)

Wykorzystanie algorytmu Tabu Search do lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Artykuł traktuje o znajdowaniu najkorzystniejszej lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej. Po ogólnym omówieniu rozwiązywania tego zadania autorzy skupili uwagę na wykorzystaniu algorytmu poszukiwania z tabu (Tabu Search). W dalszej części pracy znajdujemy zasady postępowania według algorytmu poszukiwania z tabu. Po tym zaprezentowano charakterystykę różnych metod znajdowania optymalnej lokalizacji baterii kondensatorów, których wspólną cechą jest stosowanie algorytmu poszukiwania z tabu. Na zakończenie artykułu dokonano porównania przedstawionych metod lokalizacji baterii kondensatorów.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij