Numer 1/30 (March 2017)

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce – proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji

Autorzy: Rafał Łangowski1 *
Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Łangowski R., Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – uwarunkowania rynkowe w Polsce, Rynek Energii 2016, nr 3 (124), s. 3–12
  2. Mielczarski W., Rynki energii elek- trycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Agencji Rynku Energii S.A. i  Energoprojekt – Consulting S.A. 2000
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2003/54/WE z  dnia 26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/ WE, Dz.U. L 176 z dnia 15.07.2003 r.
  4. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo ener- getyczne, Dz.U. z  dnia 25.09.2012 r., poz. 1059, z późn. zm.
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2009/72/WE z  dnia 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i  uchylająca Dyrektywę 2003/54/WE, Dz.U. L 211 z  dnia 14.08.2009 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 04.05.2007 r. w  sprawie szcze- gółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z dnia 29.05.2007 r., poz. 623, z późn. zm.
  7. Instrukcja Ruchu i  Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA, zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/ MKo1 z dnia 16.12.2013 r., obowiązująca od 01.01.2014 r. wraz z późn. zm.
  8. Sprawozdanie z  działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r., Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2016
  9. Centralny System Wymiany Informacji [online], http://www.cswi.ptpiree. pl/o-cswi
  10. Baza przedsiębiorstw posiadających koncesję [online], http://bip.ure.gov.pl/ bip/rejestry-i-bazy
Udostępnij na Linkedin Tweetnij