Bieżący numer 3/44 (November 2020)

ACTA ENERGETICA 3/2020
nr 3/2020

Zmodyfikowany model Mayra–Pentegowa łuku elektrycznego z dynamicznie zmiennymi parametrami

Autorzy: Antoni Sawicki *
Data publikacji: 2021-06-21
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, model Mayra–Pentegowa, charakterystyka napięciowo-prądowa

Wskazano na potrzebę rozwijania teorii modelowania łuków elektrycznych z dynamicznie zmiennymi parametrami. Zmodyfikowanie modelu Mayra–Pentegowa pozwoliło odwzorować wpływ zmian statycznych i dynamicznych parametrów kolumny plazmowej na charakterystyki napięciowo-prądowe łuku. Jako przykłady rozpatrzono dwa warianty charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych z nieokreśloną i określoną wartością napięcia zapłonu. W symulacjach procesów elektrycznych w obwodzie prądu przemiennego ze zmodyfikowanym modelem łuku elektrycznego zastosowano powolne i szybkie zmiany długości kolumny. Wpływ tych zmian na parametry charakterystyk statycznych aproksymowano funkcjami potęgowymi. Jako wyniki obliczeń otrzymano charakterystyki napięciowo-prądowe dynamiczne o prawidłowych kształtach w szerokim zakresie zmian natężenia prądu.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij