Numer 1/30 (March 2017)

Zwiększenie mocy wytwórczych poprzez modernizacje bloków energetycznych elektrowni

Autorzy: Roman Krok1 *
Data publikacji: 2017-03-30
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

  1. Szczerbowski R., Bezpieczeństwo ener‑ getyczne Polski – mix energetyczny i  efektywność energetyczna, Polityka Energetyczna 2013, t. 16, z. 4, s. 35–47
  2. Tchórz J., Programy badawcze realizo‑ wane przez TAURON Wytwarzanie S.A., VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska w  Energetyce”, Katowice 2013
  3. Krok R., Marian P., Continuation of Prof. Władysław Latek’s research – revitaliza‑ tion of old power units, Bulletin of the Polish Academy of Sciences 2016, Vol. 64, No. 4, s. 957–962
  4. Krok R., Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, monografia habilita‑ cyjna, Gliwice 2010
  5. Krok R., Pasko M., The modernization of turbogenerators as a method of decreasing electrical energy production costs, Technical Transactions 2015, z. 1-E  (8), s. 191–201
  6. Adamek J. i in., Układ chłodzenia wirnika turbogeneratora, patent na wynalazek nr 224128 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij