Rada naukowa

Powrót

Janusz W. Białek

Lista artykułów:

  1. Analityczne określanie parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia