Rada naukowa

Powrót

Janusz W. Białek

 Janusz W. Białek

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w roku 1977. W roku 1981 – również na Politechnice Warszawskiej – obronił pracę doktorską. W latach 1981-1989 zatrudniony przez swą macierzystą uczelnię. Przez kolejne trzy lata pracował na University of Durham (UK), w latach 2003–2009 jako profesor na stanowisku Bert Whittington Chair of Electrical Engineering na University of Edinburgh (UK), a do 2014 ponownie jako profesor na Uniwersity of Durham.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Center for Energy Systems na Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech).

Zainteresowania badawcze – bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, rynki energii oraz dynamika systemu elektroenergetycznego.

Dorobek naukowy – był głównym autorem badań wielu ważnych grantów badawczych finansowanych przez Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), DTI i Electrical Power Research Institute (EPRI) w USA. Jest współautorem trzech książek i ponad 130 prac naukowych. Według ISI Web of Knowledge jego publikacje odnotowały 500 cytowań.

Lista artykułów:

  1. Analityczne określanie parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia