Recenzenci

Powrót

Stefan Paszek

 Stefan Paszek

Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1978).

Zainteresowania naukowe: analiza systemu elektroenergetycznego SEE w stanach nieustalonych, stabilność kątowa SEE, optymalizacja i poliotymalizacja stabilizatorów systemowych oraz regulatorów napięcia generatorów synchronicznych, estymacja parametrów modeli zespołów wytwórczych SEE, nowe modele generatorów synchronicznych przy zastosowaniu techniki sztucznej sieci neuronowej, zastosowanie regulatorów rozmytych w układach regulacji maszyn elektrycznych.

Autor i współautor 118 publikacji, w tym dwóch monografii. Współautor trzech podręczników akademickich. Promotor dwóch ukończonych i trzech otwartych przewodów doktorskich z dyscypliny naukowej elektrotechnika. Recenzent pięciu rozpraw doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej.

Lista artykułów:

  1. Ocena stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego na podstawie analizy wybranych stanów zakłóceniowych
  2. Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej zarejestrowanych w elektrowni
  3. Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie przebiegów mocy chwilowej i prędkości kątowej zespołów wytwórczych przy zakłóceniu skokowym
  4. Ocena wpływu niepewności parametrów modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego na stabilizatory systemowe PSS2A
  5. Ocena pracy i poprawa stabilności zakładowej sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu sieci
  6. Obliczenia wartości własnych macierzy stanu systemu na podstawie analizy przebiegów mocy chwilowej przy zakłóceniach zwarciowych