Rada naukowa

Powrót

prof. Jovica Milanovic

prof. Jovica Milanovic

jest profesorem Elektroenergetyki i zastępcą dyrektora w Szkole Elektrotechniki i Elektroniki z University of Manchester. Przed rozpoczęciem pracy w UM (UMIST) w styczniu 1998 r. był wykładowcą energetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Tasmania, Australia. Był inicjatorem i głównym propagatorem stworzenia jednego z pierwszych ośrodków badań nad jakością energii w Australii.

Jego prace badawcze obejmują obszary jakości energii i dynamiki układu zasilania. Były finansowane  przez australijski i brytyjski przemysł energetyczny i instytucje wspierające naukę oraz z funduszy europejskich. Pełniąc rolę specjalisty British Council w trzyletnim (2001-2003) projekcie realizowanym przez Ngee Ann Polytechnic w Singapurze, wspierał tamtejszy Wydział Energetyki w opracowywaniu standardów nauczania i realizowania badań w obszarze jakości energii elektrycznej.

Był członkiem Komitetu Sterującego Work Steam 5 - Long Term Network Concepts i DGCG ustanowione przez brytyjski Department of Trade and Industry i OFGEM, menedżerem projektu "07 - Jakość energii" i członkiem panelu oceniającego wnioski złożone do 6 programu ramowego UE.

Jest członkiem kilku grup roboczych CIGRE / CIRED / IEEE  w dziedzinie jakości zasilania i dynamiki systemów energetycznych. Prof Milanovic jest zagranicznym członkiem Serbskiej Akademii Nauk Inżynierskich, posiada tytuł Chartered Engineer w Wielkiej Brytanii, Fellow IET (dawniej IEE) i Senior Member IEEE.

Opublikował ponad 170 artykułów w międzynarodowych czasopismach i publikacjach posumowujących międzynarodowe konferencje naukowe. Prowadził ponad 30 kursów w zakresie stabilności systemów zasilania i jakości energii na uczelniach na całym świecie.