Rada naukowa

Powrót

Om Malik

 Om Malik

Ukończył studia w 1952 roku w Delhi, Indie. Po dziewięciu latach pracy w branży energetycznej powrócił do środowiska akademickiego i ukończył Roorkee University w Indiach w 1962 roku, a następnie uzyskał doktorat Uniwersytetu Londyńskiego i dyplom Imperial College w Londynie (1965). W latach 1966-1997 prowadził badania naukowe i prowadził pracę dydaktyczną w Kanadzie. Nadal prowadzi badania jako profesor emeritus Uniwersytetu w Calgary.

Przez ostatnie 30 lat profesor Malik wykonał pionierską pracę w obszarze opracowania i stosowania kontrolerów wykorzystujących mechanizmy adaptacyjne i sztuczną inteligencję w systemach elektroenergetycznych. Po przeprowadzeniu licznych testów w laboratoriach oraz w rzeczywistych systemach zasilania, sterowniki te są obecnie stosowane w dużych jednostkach wytwórczych.

Profesor Malik także prowadził szeroko zakrojone działania w dziedzinie ochrony systemu elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie tworzenia systemów ochrony wykorzystujących sztuczną inteligencję. Opublikował na ten temat ponad 550 artykułów, w tym ponad 300 w czasopismach międzynarodowych.

Przez ponad 35 lat angażował się w działalność w ramach IEEE na różnych szczeblach hierarchii tej organizacji. Ostatnio przez trzy lata był sekretarzem IEEE Kanada  i przez pięć lat redaktorem kanadyjskiego Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering. Obecnie jest przewodniczącym Publications and Communications Group i członkiem Fundacji IEEE Kanada. Był członkiem IEEE Fellows Committee i członkiem Fundacji IEEE. Obecnie jest członkiem Komisji Etyki IEEE Etyki.

Profesor Malik jest członkiem Engineering Institute of Canada, Canadian Academy of Engineering, Institution of Electrical Engineers i World Innovation Foundation. Otrzymał wiele nagród IEEE, EIC i APPEGA i University of Calgary. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Inżynierów, Geologów i Geofizycy stanu Alberta i samorządu inżynierów stanu Ontario. Profesor Malik jest również aktywnie zaangażowana w IFAC, a obecnie przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Elektrowni i Systemów Zarządzania Energią IFAC .