Rada naukowa

Powrót

Sylwester Robak

Lista artykułów:

  1. Aktualne możliwości rozwoju generacji rozproszonej w krajowym systemie elektroenergetycznym
  2. Poprawa stabilności kątowej przejściowej poprzez załączanie szeregowego rezystora hamującego