Rada naukowa

Powrót

Sylwester Robak

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (1996). W 1999 roku obronił pracę doktorską, a dziewięć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na swojej macierzystej uczelni. Zatrudniony na Politechnice Warszawskiej w 1999 roku pracował na stanowisku adiunkta, a od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2008 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Elektroenergetyki PW.

Obszar zainteresowań to stabilność systemu elektroenergetycznego, sterowanie systemem elektroenergetycznym, modelowanie matematyczne, projektowanie i dobór układów regulacji, generacja rozproszona.

Lista artykułów:

  1. Aktualne możliwości rozwoju generacji rozproszonej w krajowym systemie elektroenergetycznym
  2. Poprawa stabilności kątowej przejściowej poprzez załączanie szeregowego rezystora hamującego