Autorzy

Powrót

Edward Ziaja

 Edward Ziaja

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Od 1980 roku pozostaje związany z Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu patentów, wzorów użytkowych i wdrożeń w elektroenergetyce polskiej, jak również w Turcji i Algierii. Obecnie, jako prezes zarządu, kieruje Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.

Lista artykułów:

  1. Dynamiczne aspekty pracy farmy wiatrowej – pomiary i analizy
  2. Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu automatyzacji master
  3. Sterowanie i monitoring obiektów energetycznych wg standardu LFC
  4. Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym