Autorzy

Powrót

Edward Ziaja

Lista artykułów:

  1. Dynamiczne aspekty pracy farmy wiatrowej – pomiary i analizy
  2. Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu automatyzacji master
  3. Sterowanie i monitoring obiektów energetycznych wg standardu LFC
  4. Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  5. Walory systemu operacyjnego QNX i jego systemów sieciowych w rozproszonych instalacjach obiektowych systemu DCS MASTER