Autorzy

Powrót

Rafał Magulski

 Rafał Magulski

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku zarządzanie i marketing (1998). Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. analiz w Zakładzie Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. Jego zawodowe zainteresowania obejmują: problematykę funkcjonowania rynku w sekto­rze elektroenergetyki, studia przedprojektowe dotyczące rozwoju systemów energetycznych.

Lista artykułów:

  1. Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania sieci inteligentnych
  2. Metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc jako narzędzie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych
  3. Możliwości poprawy jakości prognoz generacji wiatrowej przy wykorzystaniu dostępnych informacji jako zmiennych objaśniających
  4. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne udziału rozproszonych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy KSE