Autorzy

Powrót

Aleksander Babś

 Aleksander Babś

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomuni­kacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (1999) oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdań­skiego (2000). Od szesnastu lat związany z branżą informatyczną. Kierował wieloma wdrożeniami systemów informatycznych o wysokiej dostępności, wykorzystujących specjalizowaną infrastrukturę ICT.

Lista artykułów:

  1. Rynkowe aspekty rozwoju Inteligentnych Sieci Energetycznych – Smart Grid