Autorzy

Powrót

Adam Babś

Kierownik Zakładu w Instytucie Energetyki. Kieruje pracami dotyczącymi inteligentnych sieci i systemów pomiarowych, dynamicznej obciążalności linii oraz standaryzacji wymiany danych. Uczestnik projektów z dziedziny automatyki energetycznej w wielu miejscach na świecie. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowo-badawczych.

Lista artykułów:

  1. Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA
  2. Sieci inteligentne – wybrane cele i kierunki działania operatora systemu dystrybucyjnego
  3. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  4. Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV