Autorzy

Powrót

Tomasz Ogryczak

 Tomasz Ogryczak

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk gdzie zajmuje się rozwojem i wdraża­niem układów automatycznej regulacji napięcia w KSE. Obecnie zatrudniony na stanowisku kierownika Zakładu Automatyki Systemów Elektroenerge­tycznych.

Lista artykułów:

  1. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  2. Automatyczne sterowanie przesuwnikami fazowymi – możliwości regu-lacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej
  3. Aktualne zagadnienia regulacji grupowej węzła wytwórczego na przykładzie rozwiązań dla węzła Włocławek