Autorzy

Powrót

Dariusz Kołodziej

 Dariusz Kołodziej

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1990). Od 1991 r. zatrudniony jest w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk na stanowisku asystenta.  Zajmuje się działalnością  związaną z rozwojem i wdrażaniem w KSE układów automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej stacji najwyższych napięć (ARST), układów regulacji dla farm wiatrowych (URST), koordynacją pracy układów regulacji ARST, a w ostatnim czasie z wykorzystaniem farm wiatrowych do regulacji napięć w powiązaniu z układami ARST. Od 2011 r. uczestniczy w pracach European Energy Research Alliance (EERA) Joint Programme on Smart Grids.

Lista artykułów:

  1. Koordynacja regulacji napięcia i mocy biernej w stacjach najwyższych napięć na przykładzie rozwiązań stosowanych w KSE
  2. Wykorzystanie farm wiatrowych do regulacji napięcia i mocy biernej na przykładzie węzła Dunowo
  3. Wybrane przykłady wykorzystania statycznych źródeł mocy biernej do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej oraz wspomagania regulacji napięcia i mocy biernej w punkcie przyłączenia