Autorzy

Powrót

Jarosław Klucznik

 Jarosław Klucznik

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2007) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2010) Politechniki Gdańskiej. Magister inżynier specjalności Systemy Elektroenergetyczne. Od 2007  roku zatrudniony w gdańskim oddziale Instytutu Energetyki. Do obszaru zainteresowań naukowych należą: obliczenia rozpływowe w systemie elektroenergetycznym oraz systemowa automatyka regulacyjna - układy regulacji transformatorowej ARST, układy regulacji farm wiatrowych URST.

Lista artykułów:

  1. Koordynacja regulacji napięcia i mocy biernej w stacjach najwyższych napięć na przykładzie rozwiązań stosowanych w KSE
  2. Wykorzystanie farm wiatrowych do regulacji napięcia i mocy biernej na przykładzie węzła Dunowo
  3. Oczekiwany zakres współpracy operatorów systemów przesyłowych z operatorami systemów dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E
  4. Wybrane przykłady wykorzystania statycznych źródeł mocy biernej do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej oraz wspomagania regulacji napięcia i mocy biernej w punkcie przyłączenia