Autorzy

Powrót

Mariusz Kłos

Lista artykułów:

  1. Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MWh
  2. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  3. Stacje przekształtnikowe HVDC umożliwiające integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
  4. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych