Autorzy

Powrót

Bolesław Zaporowski

Lista artykułów:

  1. Perspektywiczne technologie wytwórcze dla polskiej elektroenergetyki
  2. Efektywność energetyczna i ekonomiczna perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej
  3. Efektywność energetyczna i ekonomiczna gazowych oraz gazowo-parowych elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym
  4. Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym