Autorzy

Powrót

Adrian Wójcik

 Adrian Wójcik

Absolwent klasy elektronicznej Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, finalista Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową w 2011r. oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w 2010r., uczestnik wielu konkursów tematycznych i zawodowych m.in. zawodów robotów MiniSumo, olimpiady „Euroelektra” i innych. Stypendysta programu „Zdolni na Start” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za osiągnięcia w nauce dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Prezydenta Miasta Włocławek. Interesuje się nowymi technologiami oraz aktualnymi wydarzeniami na świecie, obecnie studiuje na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na kierunku Automatyka i Robotyka.

Lista artykułów:

  1. Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050