Autorzy

Powrót

dr Andrzej Aftański

dr Andrzej Aftański

nauczyciel dyplomowany teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, mgr inż. elektroniki i telekomunikacji, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Współorganizator dwóch międzynarodowych konferencji naukowych, autor ponad dwudziestu publikacji z zakresu problematyki szkoły zawodowej, kształcenia zawodowego, wychowania, poradnictwa zawodowego oraz edukacji dorosłych, a także wielu artykułów popularyzatorskich z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Pomysłodawca i organizator miejskiego konkursu technicznego dla młodzieży, opiekun finalistów i laureatów wielu olimpiad, m.in. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiady Innowacji Technicznych, nagrodzony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Lista artykułów:

  1. Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050