Recenzenci

Powrót

Marian Sobierajski

 Marian Sobierajski

Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się problemami naukowymi związanymi z planowaniem i sterowaniem systemów elektroenergetycznych. Opublikował około 180 prac dotyczących głównie probabilistycznych rozpływów mocy, stabilności napięciowej, stabilności lokalnej i jakości energii elektrycznej.

Jego ostatnie prace związane są głównie z metodami szacowania bezpieczeństwa przesyłu mocy sieciami najwyższych napięć, modelowaniem i symulacjami komputerowymi stanów przejściowych w Matlabie oraz współpracą lokalnych elektrowni z systemem elektroenergetycznym.

Lista artykułów:

  1. Metoda liniowej optymalizacji dopuszczalnej generacji wiatrowej w węzłach sieci przesyłowej
  2. Szacowanie asymetrii napięć w sieci niskiego napięcia wprowadzanej przez jednofazową mikrogenerację
  3. Uwarunkowania techniczne przyłączania mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyk krajowych i europejskich
  4. Wpływ zwarć 1-fazowych na warunki pracy wydzielonej sieci 110 kV, normalnie pracującej ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym, przejściowo zasilanej z sieci skompensowanej 110 kV
  5. Analiza wytwarzania energii i mocy w mikroinstalacji fotowoltaicznej współpracującej z siecią niskiego napięcia
  6. Pseudolosowa symulacja synchronicznych łączeń polskiej i niemieckiej sieci 110 kV
  7. Pseudolosowa symulacja napięć węzłowych w sieci średniego i niskiego napięcia z fotowoltaicznymi mikroinstalacjami