Autorzy

Powrót

Marek Adamowicz

 Marek Adamowicz

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - gdzie również w 2008 r. (z wyróżnieniem) uzyskał stopień naukowy doktora. W latach 2006 - 2011 pracował na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni, w Zespole Energoelektroniki i Sterowania. Obecnie pracuje na Politechniki Gdańskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć. W latach 2010-2012 kierownik projektu ‘LIDER’ dotyczącego przekształtników AC/AC z przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu dla elektrowni wiatrowych w ramach pierwszego programu rozwoju młodej kadry naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor ponad 50 artykułów naukowych,  w tym w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz 3 patentów. Bieżące zainteresowania naukowe dotyczą opracowania nowych układów przekształtnikowych dla sieci dystrybucyjnych SN, w tym zastosowania nowych przyrządów półprzewodnikowych mocy z węglika krzemu, a także metod sterowania elektrowniami wiatrowymi oraz napędami elektrycznymi średniego napięcia o dwukierunkowym przepływie energii.

Lista artykułów:

  1. Inteligentny transformator dystrybucyjny SN/nn dla sieci Smart Grid o aktywnym udziale prosumentów
  2. Energoelektroniczne moduły funkcjonalne dla realizacji inteligentnych transformatorów dystrybucyjnych SN/nn dla sieci Smart Grid