Autorzy

Powrót

Oleg N. Voitov

 Oleg N. Voitov

Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Od 1971 roku zatrudniony w ISEM SB RAS w Irkucku. Jego zainteresowania naukowe są związane z analizą stanów systemów elektroenergetycznych. Piastuje funkcję badacza czołowego i posiada uniwersytecki tytuł doktora nauk technicznych.

Lista artykułów:

  1. Kontrola zmiennych stanu systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem metod probabilistycznych do wyznaczania rozpływu mocy
  2. Rozpływ mocy przy probabilistycznych ograniczeniach metodą śledzenia
  3. Metoda rekonfiguracji sieci w codziennym działaniu