Autorzy

Powrót

Arkadiusz Łacny

Lista artykułów:

  1. Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego
  2. Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym