Autorzy

Powrót

Paweł Pijarski

Lista artykułów:

  1. Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
  2. Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
  3. Problemy gospodarki mocą bierną źródeł energetyki rozproszonej
  4. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych
  5. Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi
  6. Optymalizacja doboru parametrów charakterystyk P(U) i Q(U) falowników mikroinstalacji fotowoltaicznych