Autorzy

Powrót

Paweł Pijarski

 Paweł Pijarski

Studia ukończył na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej (2004). W październiku 2005 roku rozpoczął pracę w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń na stanowisku asystenta. Pracę doktorską obronił w 2012 roku. Jego zainteresowania naukowe związane są z wrażliwością elek­troenergetycznych linii napowietrznych na zmiany mocy generowanych w poszczególnych źródłach wytwórczych, optymalizacją rozpływów mocy biernej, a także heurystycznymi metodami optymalizacji. Jest współautorem kilku artykułów i prac poświęconych tej tematyce.

Lista artykułów:

  1. Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
  2. Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
  3. Problemy gospodarki mocą bierną źródeł energetyki rozproszonej
  4. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych
  5. Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mik-roinstalacjami fotowoltaicznymi