Recenzenci

Powrót

Bernard Baron

 Bernard Baron

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz studia z zakresu matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor ponad 350 publikacji, w tym wielu rozpraw i monografii, podręczników akademickich, książek naukowych opubliko­wanych w wydawnictwie ogólnopolskim. Twórca i współtwórca patentów. Autor prac nieopublikowanych, ekspertyz, prac projektowych i doświadczalnych. Promotor sześciu ukończonych przewodów doktorskich. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukowo-badawczą.

Zainteresowania badawcze to m.in.: analiza pola magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych oraz torów wielkoprądowych, zastosowanie programo­wania obiektowego w modelowaniu układów elektrycznych i elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Optymalizacja rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów optymalizacji interior point oraz non interior point