Autorzy

Powrót

Marcin Połomski

 Marcin Połomski

Wychowanek Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, na Wydziale Elektrycznym swojej macierzystej uczelni.

Lista artykułów:

  1. Optymalizacja rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów optymalizacji interior point oraz non interior point
  2. Skoordynowane sterowanie przesuwnikami fazowymi w systemie elek-troenergetycznym