Autorzy

Powrót

Zygmunt Babiński

 Zygmunt Babiński

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, wieloletni dyrektor Instytutu Geografii. Pracownik naukowy Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu (1971–1998).

Autor prawie 190 prac naukowych opublikowanych w Polsce, Rosji, Mongolii, Czechach, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik trzech wypraw fizyczno-geograficznych PAN do Mongolii w latach 70. i kierownik trzech wypraw w latach 90. i w 2005 roku. Główne zainteresowania badawcze: współczesne procesy korytowe rzek, wpływ prac regulacyjnych i zapór na zmiany koryt rzecznych, transport rumowiska wleczonego i zawiesiny, obieg wody w strefie występowania wieloletniej zmarzliny, występowanie i sezonowa degradacja wieloletniej zmarzliny, formy zmarzlinowe ze szczególnym uwzględnieniem form typu pingo. Obiekty badawcze: dno doliny dolnej Wisły – zbiornik włocławski, Mongolia – góry Changaj. Od siedmiu lat zaangażowany w badania z zakresu rewitalizacji dróg wodnych. Twórca unikatowego w skali europejskiej kierunku inżynierskiego o tej nazwie, pomysłodawca utworzenia Europejskiego Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy.

Lista artykułów:

  1. Uwarunkowania hydromorfologiczne dolnej Wisły w rozwoju żeglugi i hydroenergetyki