Autorzy

Powrót

Marianna Sasim

 Marianna Sasim

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Oddział Budownictwa Wodnego (1968). Studia podyplomowe z zakresu gospodarki wodnej odbyła na Politechnice Warszawskiej (1971). Długoletnia pracownica IMGW-PIB w Warszawie (od 1967) – starszy synoptyk hydrolog. Kierowniczka Centralnego Biura Prognoz Hydrologicznych w Warszawie (1999–2009). Od 2009 roku kierowniczka Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Pedagog w Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem (1989–1991). Współautorka wielu opracowań i monografii powodziowych. Uczestniczka wielu projektów i seminariów z zakresu hydrologii. Autorka cyklicznych artykułów do gazety „Obserwator” (1968–2005). Członkini wielu stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Lista artykułów:

  1. Powodzie i susze na dolnej Wiśle