Autorzy

Powrót

Ireneusz Ankiersztejn

 Ireneusz Ankiersztejn

Absolwent Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął aktywność zawodową w WPBWJ Hydrobudowa 1 na budowie zbiornika wodnego Sulejów, po czym pracował w CBSiPBW Hydroprojekt w Warszawie, w WPBWJ „Hydrobudowa” i Tecon sp. z o.o. Od 1996 roku zatrudniony w Hydroprojekcie Warszawa sp. z o.o. jako starszy/generalny projektant, kierownik pracowni hydrotechnicznej. Ważniejsze prace projektowe: stopień wodny Rakowice na rzece Bóbr, koncepcja programowo-przestrzenna stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek, koncepcja programowo-przestrzenna zagospoda­rowania Wisły środkowej i regulacji rzeki, modernizacja stopnia wodnego Żagań na rzece Bóbr, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Warszawy na odcinku lewobrzeżnym z bramą przeciwpowodziową Portu Czerniakowskiego.

Lista artykułów:

  1. Kaskada Dolnej Wisły