Autorzy

Powrót

Dariusz Gąsiorowski

Lista artykułów:

  1. Wpływ stanu utrzymania terenów zalewowych Wisły na poziomy wysokich wód na odcinku od Włocławka do Torunia
  2. Potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły