Recenzenci

Powrót

Andrzej Graczyk

 Andrzej Graczyk

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 roku, a stopień doktora habilitowanego w roku 2005. W latach 1999-2005 był prodziekanem ds. dydaktyki. Kierował też pracami Katedry Ekonomii Ekologicznej. Od września 2005 roku pracuje w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

Współpracuje między innymi z: United Nations Confererence on Trade and Development (UNCTAD), The World Resources Institute, Bankiem Światowym, Harwardzkim Instytutem Rozwoju Międzynarodowego (HIID), Global Environment Facility (GEF), Economic Commission for Europe (UNECE), Uniwersytetami w Münster, Kolonii, Bonn, Tampere (Finladia), a także z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Środowiska i Polskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (był jego współzałożycielem). W latach 2003-2004 był przewodniczącym podzespołu ds. mechanizmów ekonomiczno-finansowych ekorozwoju rady ekspertów ministra środowiska.

Zainteresowania badawcze – zagadnienia z zakresu ekonomii środowiskowej i zarządzania środowiskiem, obejmujące ekologiczne koszty zewnętrzne, analizę związków między energetyką a ekologią, zarządzanie ochroną powietrza atmosferycznego, oceną wpływów działalności gospodarczej i konsumpcji na środowisko, teorię i praktykę ekorozwoju. Uczestnik 5-miesięcznego programu szkoleniowo-badawczego w Bundestagu i Uniwersytecie w Bonn (w latach 1991-1992) i 6-miesięcznego stażu badawczego w Uniwersytecie w Kolonii (1992). Był uczestnikiem 14 międzynarodowych programów badawczych w zakresie ochrony środowiska i 39 krajowych programów badawczych.

Dorobek naukowy – około 190 publikacji naukowych, w tym 11 książkowych publikacji monograficznych, autor 55 raportów badawczych i około 40 ekspertyz poświęconych między innymi ekonomii środowiskowej i zarządzaniu ochroną środowiska.

Nagrody – za osiągnięcia badawcze otrzymał: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (dwa razy zespołową i raz indywidualną), Nagrodę Ministra Energetyki i Energii Atomowej (zespołową), dwukrotnie Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej i dziewięciokrotnie Nagrodę Rektora Akademii Ekonomicznej.

Lista artykułów:

  1. Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisje CO2 w unii europejskiej