Autorzy

Powrót

Jerzy Szczepanik

Adiunkt w Instytucie Elektromechanicznych Przemian Energii (E-2) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Pole zainteresowań badawczych: dynamika systemu elektroenergetycznego i urządzenia kontroli SEE (urządzenia FACTS).

Lista artykułów:

  1. Nowoczesne urządzenia do kontroli rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym oparte na wielofazowym przekształtniku macierzowym
  2. Studium wykorzystania przekształtnika macierzowego do budowy przesuwnika fazowego
  3. Laboratoryjny model systemu elektroenergetycznego przeznaczony do badań procesów dynamicznych
  4. Urządzenie do kompensacji mocy biernej z przekształtnikiem macier-zowym