Rada naukowa

Powrót

Marian Kazimierkowski

 Marian Kazimierkowski

Studia ukończył w 1968 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, stopień dr hab. w 1981 roku, a tytuł profesora w 1991 roku. Działalność naukową rozpoczął w 1967 roku w Instytucie Elektrotechniki (IEl) Warszawa Międzylesie. Po ukończeniu w 1972 roku Studium Doktoranckiego został mianowany adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Od 1996 jest konsultantem naukowym w Instytucie Elektrotechniki, Warszawa Międzylesie.

W 1985 roku został mianowany na stanowisko docenta, a w 1991 roku na stanowisko profesora zwyczajnego. Pełnił funkcje: dyrektora Instytutu (1987-1990 i 1993-2008), kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej (1993-1999) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Był stypendystą fundacji A. von Humboldta w RWTH Aachen, Niemcy (1980-1983), Visiting Professor w NTH Trondheim, Norwegia (1985-86), Coordinating Professor i wykładowcą w międzynarodowym Programie Profesorskim Danfoss w University of Aalborg, Dania (1997-2000), Visiting Professor University of Padova (1993), University of Bologna (2004, 2005), ENSEEIHT/LEEI Toulouse (2006) i University of Sevilla (2006).

Pełnił funcję Vice President for Publications IEEE Industrial Electronics Society (1999-2000), PrzewodniczącegoPolskiej Sekcji IEEE (2001-05). Był członkiem Zespołu T-10 Elektrotechniki, Termodynamiki i Miernictwa Interdyscyplinarnego Komitetu Badań Naukowych (1996-99, 1999-2004), przewodniczącym  Zespołu Opiniodawczo Doradczego ds. Działalności Statutowej i Inwestycji KBN (2000-04).

Uczestniczył w pracach redakcji następujących czasopism naukowych: „IEEE Transactions on Industrial Electronics” – Editor-in-Chief (2004-06), „Przegląd Elektrotechniczny” – przewodniczący Rady Programowej (2003-); Editor of the IEEE Industrial Electronics Magazine (2006-); Editor of the Journal of Power Electronics (JPE), The Korean Institute of Power Electronics, Seoul, Korea (2004-); Editor of the Acta Electrotechnica et Informatica, Technical University of Kosice, Slovak Republic (2000-); Redaktor działowy (2007), a od 2011 Zastępca redaktora naczelnego „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences”.

Zainteresowania badawcze – obejmują zagadnienia sterowania wektorowego napędów przekształtnikowych, w tym metody DTC-SVM wdrożonej w przemyśle krajowym. Prostowniki aktywne z sinusoidalnym poborem prądu i jednostkowym współczynnikiem mocy, przekształtniki AC/DC/AC dla energetyki odnawialnej oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energoelektronice.

Nagrody – jest laureatem Subsydium Profesorskiego FNP (2001-2004), Nagrody IEEE-IES Dr Eugene Mittelmann Achievements Award 2005, Nagrody Badawczej Siemensa 2007.

Od roku 2007 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN). Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Aalborg w Danii (2004) oraz Institute National Polytechnic (INP) Toulouse, Francja (2010).