Autorzy

Powrót

Tomasz Sieńko

Lista artykułów:

  1. Nowoczesne urządzenia do kontroli rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym oparte na wielofazowym przekształtniku macierzowym
  2. Studium wykorzystania przekształtnika macierzowego do budowy przesuwnika fazowego
  3. Urządzenie do kompensacji mocy biernej z przekształtnikiem macierzowym