Autorzy

Powrót

dr inż. Sylwia Wróblewska

Adiunkt naukowo-badawczy w Instytucie Energetyki. Autorka projektów konstrukcyjnych, statycznych, analogowych oraz cyfrowych zabezpieczeń generatorów i bloków generator, transformatorów produkowanych w kraju.

Autorka projektów koncepcyjnych zabezpieczeń generatorów i bloków energetycznych dla wielu elektrowni krajowych i zagranicznych. Jako pracownik Instytutu Energetyki uczestniczyła w ekspertyzach awarii w krajowych elektrowniach. oraz w pracach badawczych dotyczących EAZ sieci przesyłowej. Autorka rozdziałów w poradnikach oraz publikacji z dziedziny elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Lista artykułów:

  1. Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej