Autorzy

Powrót

dr inż. Mariusz Pawlak

Adiunkt w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Specjalista od spraw regulacji turbin. Jego zainteresowania związane są z zasto¬sowaniem technik cyfrowych w sterowaniu, diagnostyce i pomiarach przede wszystkim w energetyce. Zagadnienia, którymi zajmuje się w pracy zawo¬dowej, są również tematycznie związane z jego działalnością w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Współautor i autor 2 patentów i 60 publikacji.

Lista artykułów:

  1. Nowa struktura elektrohydraulicznych regulatorów mocy spełniająca wymagania wdrażanego systemu LFC
  2. Analiza pracy układów regulacji poziomu wody w walczaku kotła energetycznego
  3. Symulator układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie regulacji obciążania bloku energetycznego