Autorzy

Powrót

dr inż. Jacek Karczewski

Pracuje na stanowisku adiunkta, dyrektor „ITC”. Autor ponad 50 artykułów, 40 referatów, 2 patentów, 4 projektów badawczych lub celowych, ponad 100 opracowań wewnętrznych „ITC”. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: automatyka w energetyce (regulacja turbin), przystosowywanie turbin kondensacyjnych do pracy skojarzonej, dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań UE, badania i pomiary w energetyce, energe¬tyczne wykorzystanie biomasy, efektywność energetyczna. Członek rad naukowych Instytutu Techniki Cieplnej i Instytutu Energetyki. Członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP.

Lista artykułów:

  1. Nowa struktura elektrohydraulicznych regulatorów mocy spełniająca wymagania wdrażanego systemu LFC