Autorzy

Powrót

Marek Głaz

Lista artykułów:

  1. Wykorzystanie kompensacji prądowej w regulatorach napięcia generatorów systemowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  2. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  3. Badania modelowe działania SCO w połączonych systemach krajów Europy kontynentalnej