Rada naukowa

Powrót

Piotr Kacejko

Lista artykułów:

  1. Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe
  2. Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
  3. Optymalne sterowanie grupy farm wiatrowych w oparciu o system WindEx
  4. Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
  5. Problemy gospodarki mocą bierną źródeł energetyki rozproszonej
  6. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych
  7. Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi
  8. Optymalizacja doboru parametrów charakterystyk P(U) i Q(U) falowników mikroinstalacji fotowoltaicznych