Rada naukowa

Powrót

Piotr Kacejko

 Piotr Kacejko

jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Pracę zawodową rozpoczął w swojej macierzystej uczelni w 1979 roku jako asystent. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1983 roku W latach 1983-1999 pracował jako adiunkt w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń – od 2006 roku jest kierownikiem tej katedry.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w 2000 roku, został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a po uzyskaniu w 2006 roku tytułu profesora – na stanowisku profesora zwyczajnego.

Specjalizuje się w analizie systemów elektroenergetycznych, szczególnie w stanach awaryjnych oraz w metodach numerycznych związanych z ich analizą. Jest jednym z twórców programów komputerowych do obliczeń zwarciowych wykorzystywanych w wielu jednostkach energetyki oraz autorem ponad 200 artykułów, referatów i raportów badawczych. Jest członkiem Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz amerykańskiego stowarzyszenia IEEE.

Lista artykułów:

  1. Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe
  2. Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych
  3. Optymalne sterowanie grupy farm wiatrowych w oparciu o system WindEx
  4. Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
  5. Problemy gospodarki mocą bierną źródeł energetyki rozproszonej
  6. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych
  7. Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mik-roinstalacjami fotowoltaicznymi