Autorzy

Powrót

Jarosław G Korpikiewicz

Lista artykułów:

  1. Możliwości świadczenia usług regulacyjnych przez generację rozproszoną
  2. Metodyka wykorzystania usług regulacyjnych świadczonych przez generację rozproszoną przy planowaniu rozwoju sieci SN
  3. Metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc jako narzędzie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych
  4. Optymalny dobór parametrów elektrochemicznego magazynu energii
  5. Klasyczne i półprzewodnikowe przełączniki zaczepów transformatorów regulacyjnych WN/SN i ich regulatory
  6. Lokalizacja zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych
  7. Koncepcja nowej kompensacji prądowej w regulatorze półprzewodnikowych przełączników zaczepów transformatora WN/SN