Autorzy

Powrót

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki

Adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, ekspert w firmie PSE Innowacje sp. z o.o. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pracą sieci elektroenergetycznej, w szczególności w horyzoncie długoterminowym, oraz zagadnieniami związanymi z energetyką rozproszoną.

Lista artykułów:

  1. Analiza narzędzi wspomagających planowanie rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych
  2. Wykorzystanie transformatorów z regulacją skośną do sterowania przepływami mocy w systemie elektroenergetycznym
  3. Wpływ otoczenia sieciowego na pracę łącza HVDC. Studium przypadku
  4. Wykorzystanie losowań metodą LHS do obliczeń probabilistycznego rozpływu mocy
  5. Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie przemysłowym