Autorzy

Powrót

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki

Lista artykułów:

  1. Analiza narzędzi wspomagających planowanie rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych
  2. Wykorzystanie transformatorów z regulacją skośną do sterowania przepływami mocy w systemie elektroenergetycznym
  3. Wpływ otoczenia sieciowego na pracę łącza HVDC. Studium przypadku
  4. Wykorzystanie losowań metodą LHS do obliczeń probabilistycznego rozpływu mocy
  5. Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w zakładzie przemysłowym