Recenzenci

Powrót

dr hab. inż., prof. nadzw. Irena Wasiak

dr hab. inż., prof. nadzw. Irena Wasiak

Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od początku kariery zawodowej pracuje w Instytucie Elektroenergetyki tej uczelni. Uzyskała stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego z dziedziny elektroenergetyki. W latach 2002–2008 była prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Sieci Elektroenergetycznych Mikrosystemów. Członkini The Institution of Engineering and Technology oraz Komitetu ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, członek stowarzyszony Sekcji Systemów Elektroenergetycznych PAN. Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Electrical Power Quality and Utilisation” oraz współprzewodniczącej międzynarodowej konferencji o tej samej nazwie. Obszar działalności naukowej obejmuje zagadnienia jakości zasilania, integracji

Lista artykułów:

  1. Pomiary wyższych harmonicznych napięcia w sieci 400 kV
  2. Praca autonomiczna mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia
  3. Strategia sterowania zasobnikiem energii w instalacji prosumenckiej i jej wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej
  4. Modelowanie źródeł i zasobników energii do celów analizy pracy mikro-systemów elektroenergetycznych niskiego napięcia