Recenzenci

Powrót

dr hab. inż., prof. nadzw. Irena Wasiak

Lista artykułów:

  1. Pomiary wyższych harmonicznych napięcia w sieci 400 kV
  2. Praca autonomiczna mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia
  3. Strategia sterowania zasobnikiem energii w instalacji prosumenckiej i jej wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej
  4. Modelowanie źródeł i zasobników energii do celów analizy pracy mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia
  5. Strategia sterowania zapewniająca możliwość elastycznej pracy mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia w połączeniu z siecią zasilającą i w trybie wyspowym